Авторизация
Люди.StudClub
Имя:
Пароль:
Запомнить меня

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка (ПНПУ)

Аспирантура
Зав. аспірантурою Сєдакова Ірина Василівна
Робочий телефон: 2-17-52
Адреса: 36003 м.Полтава
вул.Остроградського,2
Корпус 2,каб. 324


З 1992 року в університеті функціонує аспірантура. Загальна чисельність аспірантів на сьогодні складає 114 осіб. Наукове керівництво здійснюють двадцять п’ять докторів і двадцять один кандидат наук. Викладачами та аспірантами університету в 2011-2012 роках захищено 36 кандидатських дисертацій.
Аспірантура університету проводить підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів з десяти спеціальностей:
Фізико-математичні науки
Теплофізика та молекулярна фізика
Історичні науки
Історія України
Економічні науки
Економічна теорія та історія економічної думки
Філософські науки
Соціальна філософія та філософія історії
Філологічні науки
Російська література
Українська мова
Педагогічні науки
Загальна педагогіка та історія педагогіки
Теорія і методика професійної освіти
Теорія і методика виховання
Теорія навчання
Психологічні науки
Педагогічна та вікова психологія

Про умови прийому до аспірантури ПНПУ імені В.Г. Короленка

До аспірантури з відривом та без відриву від виробництва на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту та кваліфікацію спеціаліста або магістра. Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва не перевищує 3-х років, без відриву від виробництва – 4-х років. Вступники до аспірантури складають вступні іспити зі спеціальності, філософії та іноземної мови. Особи, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів до аспірантури і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів.
Вступні іспити до аспірантури проводяться у вересні, зарахування до аспірантури – з 1 листопада.
Аспірантам денної форми навчання нараховується стипендія в розмірі середньомісячної заробітної плати за останнім основним місцем роботи, але не нижче 60 відсотків і не вище посадового окладу викладача-стажиста.Перелік документів, що подаються для вступу до аспірантури
Заява про прийом до аспірантури на ім’я ректора (за зразком відділу аспірантури).
Особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, завірений за місцем основної роботи.
Автобіографія.
Список опублікованих наукових праць та винаходів. Вступники, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності.
Копія диплому про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра з додатком, завірені відділом кадрів за місцем роботи або навчання.
Медична довідка про стан здоров'я за формою 086-у (для стаціонарної форми навчання).
Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності).
Копія трудової книжки, завірена відділом кадрів за місцем роботи.
Фото 3х4 (1 шт.).
Характеристика-рекомендація з останнього місця роботи (для випускників – рекомендація ради факультету).
Копія ідентифікаційного коду (для стаціонарної форми навчання).
Копія паспорта (1, 2, 3, 10, 11, сторінки).

Згода на обробку персональних даних оформлюється при здачі документів

Паспорт та диплом (оригінали) подаються вступником особисто.
Трудова книжка із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв'язку зі вступом до аспірантури та довідка з місця роботи про середньомісячну заробітну плату (за підписом головного бухгалтера та керівника установи) подаються аспірантом стаціонарної форми навчання особисто на початок навчання в аспірантурі.

Прийом документів - з 5 по 23 серпня 2013р.

ДО ВІДОМА АСПІРАНТІВ ТА ЗДОБУВАЧІВ

Порядок проведення кандидатських іспитів

Кандидатські іспити є складовою частиною атестації науково-педагогічних і наукових кадрів. Складання кандидатських іспитів аспірантами та здобувачами є обов’язковим для присудження їм наукового ступеня кандидата наук.
Кандидатські іспити складаються з філософії, іноземної мови та спеціальності.
Аспіранти, які не склали кандидатські іспити на момент вступу до аспірантури, зобов’язані скласти їх на протязі навчання.

Перелік документів, що подаються для
складання кандидатських іспитів
Заява на ім’я ректора університету.
Особовий листок з обліку кадрів, завірений в канцелярії за місцем основної роботи.
Автобіографія.
Копія диплому про вищу освіту, завірена відділом кадрів за місцем роботи або навчання.
Витяг із протоколу засідання вченої ради університету про затвердження теми кандидатської дисертації.
Характеристика-рекомендація з місця роботи (підпис відповідальної особи, печатка).
Копія трудової книжки, завірена відділом кадрів за місцем роботи.
Список друкованих праць (за встановленим зразком).
Реферат (подається на відповідну кафедру).

Згода на обробку персональних даних оформлюється при здачі документів

Главная | Реклама на сайте | Контакты
Наши партнеры: