Авторизация
Люди.StudClub
Имя:
Пароль:
Запомнить меня

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка (ПНПУ)

Факультеты
Структурні підрозділи університету:
1. Факультети:
1.1. Історичний
1.2..Філології та журналістики
1.3. Фізико-математичний
1.4. Природничий
1.5. Психолого-педагогічний
1.6. Технологій і дизайну
1.7. Фізичного виховання

2. До складу університету також входять:
2.1. Відділ аспірантури і докторантури
2.2. Відділ кадрів, у складі якого діє студентський відділ кадрів, що серед іншого займається державним розподілом випускників університету.
2.3. Навчальний відділ
2.4. Бібліотека
2.5. Навчально-виробничі майстерні
2.6. Інформаційно-обчилювальний центр
2.7. Видавничий центр
2.8. Ботанічний сад
2.9. Ідальня
2.10. Здоровпункт
2.11. Студентське містечко
2.12. Профілакторій
Напрями підготовки фахівців
Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»:
– Дошкільна освіта
– Початкова освіта
– Технологічна освіта
– Професійна освіта
– Корекційна освіта
– Соціальна педагогіка
– Фізичне виховання
– Культурологія
– Хореографія
– Музичне мистецтво
– Образотворче мистецтво
– Історія
– Філологія. Українська мова і література
– Філологія. Мова і література (англійська/німецька)
– Журналістика та інформація
– Психологія
– Хімія
– Біологія
– Екологія, охорона навколишнього середовища та зблансоване природокористування
– Географія
– Математика
– Фізика
– Інформатика
Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»:
– Дошкільна освіта
– Початкова освіта
– Технологічна освіта
– Професійна освіта
– Корекційна освіта
– Соціальна педагогіка
– Фізичне виховання
– Культурологія
– Хореографія
– Музичне мистецтво
– Образотворче мистецтво
– Історія
– Філологія. Українська мова і література
– Філологія. Мова і література (англійська/німецька)
– Психологія
– Хімія
– Біологія
– Географія
– Математика
– Фізика
– Інформатика
Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»:
– Дошкільна освіта
– Початкова освіта
– Технологічна освіта
– Соціальна педагогіка
– Культурологія
– Хореографія
– Музичне мистецтво
– Образотворче мистецтво
– Історія
– Українська мова і література
– Мова і література (англійська)
– Мова і література (німецька)
– Психологія
– Хімія
– Біологія
– Географія
– Математика
– Фізика
– Управління проектами
– Управління навчальним закладом
Наукова діяльність:
Пріоритетні напрями наукової діяльності.
– Акустичні дослідження молекулярних процесів у сироватці крові, які моделюють процеси життя людини, хворої на онкологічні захворювання (керівник – професор О.П. Руденко).
– Теоретико-методичні засади тьюторства як інтернаціональної технології кредитно-модульного навчання (керівник – професор А.М. Бойко).
– Літературна освіта молоді в середніх та вищих навчальних закладах України (керівник – професор О.М. Ніколенко).
– Формування економіки знань та соціально-економічні транформації, що його супроводжують (керівник – професор Л.І. Яковенко).
– Дослідження терміносистеми педагогічної майстерності майбутнього вчителя (керівник – професор Н.М. Тарасевич).
– Оптимізація природно-заповідної мережі Полтавської області (керівник – доцент Н.О. Смоляр).
Аспірантура і докторантура.
Підготовка аспірантів і докторантів у ПНПУ здійснюється в аспірантурі та докторантурі.
Навчання в аспірантурі університету здійснюється за одинадцятьма спеціальностями.
– Фізико-математичні науки: теплофізика та молекулярна фізика
– Історичні науки: історія України
– Економічні науки: економічна теорія та історія економічної думки
– Філософські науки: соціальна філософія та філософія історії
– Філологічні науки: російська література; українська мова
– Педагогічні науки: загальна педагогіка та історія педагогіки; теорія та методика навчання (математика); теорія і методика виховання; теорія навчання, теорія і методика професійної освіти.
Підготовка в докторантурі університету здійснюється за шістьма спеціальностями:
– Історія України;
– Російська література;
– Українська мова;
– Загальна педагогіка та історія педагогіки;
– Теорія і методика виховання;
– Теорія навчання.
Главная | Реклама на сайте | Контакты
Наши партнеры: