Авторизация
Люди.StudClub
Имя:
Пароль:
Запомнить меня

Полтавський національний технічний університет ім. Ю.Кондратюка (ПНТУ)

Аспирантура
Наукові спеціальності, за якими проводиться підготовка науково-педагогічних кадрів у Полтавському національному технічному університеті ім. Юрія Кондратюка:

01.01.03 - математична фізика
01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла
01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи
05.05.02 - машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій
05.13.07 - автоматизація технологічних процесів
05.23.01 - будівельні конструкції, будівлі та споруди
05.23.02 - основи і фундаменти
05.23.03- вентиляція, освітлення та теплогазопостачання
05.23.04 - водопостачання, каналізація
08.01.01 - економічна теорія
08.07.03 - економіка будівництва
08.10.01 - розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
18.00.02 - архітектура будівель та споруд
18.00.04 - містобудування та ландшафтна архітектура
02.00.04 - фізична хімія
09.00.05 - історія філософії.

До аспірантури приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

Навчання в аспірантурі здійснюється за державним замовленням та на платній основі (вартість навчання на денній аспірантурі - 3 тис. грн. на рік, на заочній - 2 тис. грн. на рік).

У ПНТУ працюють 3 спеціалізовані вчені ради по захисту дисертацій за спеціальностями:

05.23.01- Будівельні конструкції, будівлі та споруди
05.23.20 - Містобудування та територіальне планування
по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата технічних наук;

05.05.02 - Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій
05.05.04 - Машини для земляних та дорожніх робіт
по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук;

08.10.01 - Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

В університеті працює докторантура за 3-ма спеціальностями:

05.05.02 - Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій
05.05.04 - Машини для земляних та дорожніх робіт
05.23.01 - Будівельні конструкції, будівлі та споруди.

Тел. відділу аспірантури: (05322) 2-98-75
Главная | Реклама на сайте | Контакты
Наши партнеры: