Авторизация
Люди.StudClub
Имя:
Пароль:
Запомнить меня

Полтавський національний технічний університет ім. Ю.Кондратюка (ПНТУ)

Факультеты
архітектурний;

будівельний;

гуманітарний;

Інформаційних та телекомунікаційних технологій і систем;

нафти, газу та природокористування;

фінанcово-економічний;

менеджменту та бізнесу;

електромеxанічний.

АРХІТЕКТУРНИЙ

декан-Семко Олександр Володимирович-професор, доктор технічних наук, завідувач кафедрою архітектури та міського будівництва

заступник декана-Усенко Валерій Григорович-кандидат технічних наук, доцент

Співробітники деканату: диспетчер Дегтярь Анна Александровна,

секретар Гаврилюк Юлія Володимирівна.

Електронна адреса: f07@pntu.edu.ua,

Телефон: (05322-7-18-61).

Факультет готує фахівців у галузі архітектури більше 40 років. Свою історію він почав з 1966 року , коли за ініціативою проректора з навчальної роботи доцента О.М. Могилатів була відкрита спеціальність «Архітектура » і здійснено перший набір студентів.

З метою якісної підготовки фахівців в 1971 році був створений архітектурний факультет , який у різні роки очолювали М.М.Педько , В.І.Марченко , В.Й.Хазін , Г.Л.Волік , В.М.Губарь , В. В.Русин , В.Г.Топорков . Біля витоків полтавської архітектурної школи стояли такі викладачі , як О.А.Шумілін , П.П.Казаков , З.О.Котлярова , Л.С.Вайнгорт , П.П.Черняховец , Н.П.Деміденко , Н.Г. Рудська , а також П.Г.Смелянец , В.М.Гатілов , В.В.Бичков , С.К.Саркісов та інші. Продовжують плідно працювати на факультеті доценти Г.А.Негай , Н.І.Рибас , старші викладачі Г.А.Коломіец і Л.В.Браілко .

Весь багаторічний період існування архітектурної освіти в Полтавському національному технічному університеті можна умовно розділити на чотири етапи.

1966-1971 роки - це етап зародження і становлення.

З 1971 року починається другий період в житті Полтавської архітектурної школи - період розвитку і визнання на рівні держави , її розквіту.

Період , починаючи з 1993 року , коли архітектурний факультет був переведений в навчальний корпус колишнього зенітно -ракетного артилерійського училища , вважається наступним етапом його розвитку .

З початком нового тисячоліття , тобто 2000 року, починається сучасний етап функціонування архітектурного факультету , який отримує новий якісний поштовх у своєму розвитку.

Зараз підготовку бакалаврів , спеціалістів та магістрів на факультеті здійснюють фахівці вищої кваліфікації: 3 члена Академії архітектури України , 2 заслужених художника України , 2 заслужених працівника культури України , 5 докторів наук , професорів , 25 кандидатів наук , доцентів а також інші досвідчені педагоги -практики. На факультеті працює аспірантура за спеціальностями 18.00.01 «Теорія архітектури , реставрація пам'яток архітектури» , 18.00.02 «Архітектура будівель і споруд» , 18.00.04 «Містобудування» для тих , хто бажає займатися науковою роботою і підвищити свій кваліфікаційний рівень після закінчення університету . Завершення дисертаційні дослідження можуть бути захищені у спеціалізованій вченій раді по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями: 05.23.20 - «Містобудування і територіальна планування » та доктора (кандидата) архітектури за спеціальністю : 18.00.04 - « Містобудування та ландшафтна архітектура ».

БУДІВЕЛЬНИЙ

декан-Пенц Володимир Федорович-доцент, кандидат технічних наук

Заступники декана:

кандидат технічних наук, доцент Міщенко Роман Анатолійович,
кандидат технічних наук, доцент Кириченко Володимир Анатолійович.

Співробітники деканату: диспетчер Марченко Любов Володимирівна,

секретар Дубина Анна Володимирівна.

Електронна адреса: f05@pntu.edu.ua, pntubud@yandex.ru

Телефон: (05322-7-05-78).
Будівельний факультет свого часу став витоком створення нашого навчального закладу. Засновниками його були В.О.Бродецкій , К.В. Чупруненко . У наступні роки факультет очолювали : А.Н. Могилат , Н.Т. Андрейко , С.Ф. Пічугін , А.С.Виходцев , П.Г. Горбенко , Ю.І. Великодній , А.А. Шкурупій , О.А.Харченко , Л.Г.Щербінін . З 2011 року факультет очолює кандидат технічних наук , доцент В.Ф. Пенц .

Історія будівельного факультету нерозривно пов'язана з іменами видатних вчених, які працювали на факультеті в різні роки : М.С. Торяника , Д.М. Топчія , Є.В. Платонова та інших . Наукові школи з будівельних конструкцій та будівельної механіки почали такі вчені , як Н.С. Торяник , Є.В. Платонов , П.Ф. Вахненко , Л.В. Фалеев , І.С. Доценко , П.Н. Невський та інші.

Зараз на факультеті навчається більше 1000 студентів за освітньо- кваіфікаціонним рівнями « бакалавр» , «спеціаліст» та «магістр» , їх підготовка ведеться по восьми спеціальностей і спеціалізацій , які охоплюють два напрямки підготовки - « будівництво» та «Геодезія , картографія та землеустрій» .

За роки існування факультет підготував більше 20 тисяч інженерів -будівельників , більше 300 кандидатів і докторів наук , понад 200 фахівців різного рівня для зарубіжних країн . Всі спеціальності факультету ліцензовані та акредитовані за найвищим IV рівнем .

На семи кафедрах факультету працює близько 100 співробітників , включаючи 9 докторів наук , професорів і понад 75 кандидатів наук , доцентів. На факультеті плідно функціонують науково -дослідні лабораторії , діють три наукові школи.

Випускники будівельного факультету працюють у проектних і науково-дослідних організаціях , будівельних і спеціалізованих будівельних організаціях і фірмах різних форм власності , на підприємствах будівельної індустрії. Багато випускників працює викладачами вищих навчальних закладів , коледжів , технікумів та професійно- технічних училищ. Серед них є кандидати і доктора наук , доценти, професори , члени - кореспонденти академій наук , академіки.

В університеті діє спеціалізована вчена рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями 05.23.01 "Будівельні конструкції , будівлі та споруди" , 05.23.02 "Основи і фундаменти " .

На факультеті плідно функціонують науково -дослідні лабораторії кафедр конструкцій з металу , дерева і пластмас , залізобетонних і кам'яних конструкцій та опору матеріалів , технології будівельних конструкцій , виробів і матеріалів , організації і технології будівництва та охорони праці. Наукові школи очолюють провідні вчені , відомі не тільки в Україні , а й далеко за її межами.

На факультеті діють такі наукові школи : дослідження та впровадження в будівництво сталезалізобетонних конструкцій - д.т.н. , професор Стороженко Л.І. , надійність будівельних конструкцій - д.т.н. , професор Пічугін С.Ф. , дослідження залізобетонних конструкцій на складні види навантажень - д.т.н. , професор Павликів А.Н.

Також активно проводяться дослідження по інших наукових напрямів: надійність і ризики комплексних конструкцій - д.т.н. , професор Семко О.В.; архітектура сільських будинків і споруд та проектування і будівництва автодоріг - В.Й.Хазін , Ю.М. Подсекін та ін; технології і довговічність будівельних конструкцій , виробів і матеріалів - Ю.М.Недуев , Р.М.Ахмеднабіев , В. В. Шульгін .

Авторський колектив учених , в числі яких доктор економічних наук , ректор ПолтНТУ В.А. Онищенко , доктор технічних наук , завідувач кафедрою конструкцій з металу , дерева і пластмас С.Ф. Пічугін , доктор технічних наук , завідувач кафедрою архітектури та міського будівництва А.В. Семко , доктор технічних наук , професор кафедри конструкцій з металу , дерева і пластмас Л.І. Стороженко отримав Державну премію України в галузі науки і техніки 2011 року за дослідження « Високоефективні технології та комплексні конструкції в промисловому і цивільному будівництві».

ГУМАНІРАТРНИЙ

Декан

Іваницька Ірина Олександрівна

Заслужений працівник освіти України,

доцент, кандидат хімічних наук

каб. 210Ф, тел. 7-27-48Заступники декана:

Васюта Василь Васильович

доцент, кандидат технічних наук

каб. 216Ф, тел. 7-27-48Паутова Тетяна Олександрівна

доцент, кандидат наук з державного управління

каб. 216Ф, тел. 7-27-48Начальник навчально-методичного центру дистанційної та післядипломної освіти

Сажко Василь Володимирович

доцент, кандидат історичних наук

каб. 216Ф, тел. 7-27-48Заступник начальника навчально-методичного центру дистанційної та післядипломної освіти

Головко Геннадій Вячеславович

доцент, кандидат технічних наук

каб. 216Ф, тел. 7-92-31Денна форма навчання
каб. 208Ф, тел. 7-27-48

графік роботи:
з 8:00 до 17:00

обідня перерва: з 12:00 до 12:45
Заочна форма навчання

каб. 209Ф, тел. 7-27-48

графік роботи:

з 8:00 до 17:00

обідня перерва: з 12:00 до 12:45
Заснований 29 травня 2012 року.
У складі факультету функціонує шість кафедр: українознавства, культури та документознавства; фізичного виховання, спорту та здоров’я людини; філософії та соціально-політичних дисциплін; історії; іноземних мов; державного управління та права та навчально-методичний центр дистанційної та післядипломної освіти.
На факультеті з 2012 року здійснюється прийом на навчання за новими напрямами підготовки: «Документознавство та інформаційна діяльність», «Здоров’я людини».

ІТТС

декан-Бендес Юрій Петрович
доцент, кандидат фізико-математичних наук

заступник декана-Рвачева Наталія Володимирівна

Підготовка фахівців у галузі інформаційно- комунікаційних технологій в ПНТУ почалася в 2008 році, коли з ініціативи ректора Володимира Олександровича Онищенко був створений факультет інформаційних та телекомунікаційних технологій і систем ( Фіттса ) . Зараз тут освоюють знання та вміння більш 500 студентів з Полтавської та інших областей України за сучасними напрямами підготовки: інформатика , комп'ютерні науки , комп'ютерна інженерія , телекомунікації . Студенти навчаються за спеціальностями: інформатика , системи штучного інтелекту , комп'ютерні системи та мережі , телекомунікаційні системи та мережі .

До складу факультету входять три кафедри: прикладної математики , інформатики та математичного моделювання ( завідувач - доктор фізико -математичних наук , професор Губреев Геннадій Михайлович) , комп'ютерних та інформаційних технологій і систем ( завідувач - доктор технічних наук , професор Ляхов Олександр Логвинович ) , комп'ютерної інженерії (завідувач - доктор технічних наук , професор Краснобаев Віктор Анатолійович) . Кафедри факультету беруть активну участь у науково- технічному співробітництві з провідними науково -дослідними установами , навчальними закладами та підприємствами промисловості , а саме: Інститут проблем математичних машин і систем Академії наук України , з Інститутом електроніки та зв'язку Української Академії наук національного прогресу , Полтавською філією ВАТ " Укртелеком ". Факультет є членом навчального комплексу « Інфокомунікації » , який об'єднує провідні вищі навчальні заклади за напрямом « Телекомунікації». Підписано угоду про створення на базі факультету локальної мережної академії « Cisco ».

На факультеті діють такі клуби : програмування , англійської мови , спортивний , КВН , танцювальний , різні гуртки художньої самодіяльності.

Ми пропонуємо абітурієнтам знайти своє місце в майбутньому інформаційному суспільстві за допомогою провідного вищого навчального закладу центрального регіону України .

НАФТИ, ГАЗУ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Декан факультету нафти і газу та природокористування

доктор технічних наук, професор

Павленко Анатолій МихайловичНаукова спеціальність 05.14.06 - Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика

e-mail: pavlenko@pntu.edu.ua

тел. 0979691177, 7-38-57

Заступник декана - д.т.н., доцент Єрмоленко Дмитро Адольфович

Заступник декана - к.т.н., доцент Нестеренко Микола Петрович

Проспект Первомайський, 24, корпус Ф, к.121, 122, 123.

Тел. 7-38-57

Підготовка фахівців з нафтогазового профілю в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка почалася в 1994 році. Передумовою цьому стало географічне положення Полтави , яка знаходиться в центрі Північно- Східного регіону України , в якому зараз видобувається , транспортується і переробляється до 80 % нафти і газу всієї країни. Саме тут розташовані провідні розвідувальні , бурові , добувні , транспортувальні та переробні підприємства , підприємства енергетичного та екологічного спрямування , які постійно потребують висококваліфікованих кадрах. Саме ці напрямки підготовки фахівців об'єднані в новому факультеті - факультеті нафти і газу та природокористування , який створений в 2012 році.Головною метою діяльності факультету є забезпечення ефективного управління навчальною роботою кафедр факультету , участь у науковій та виховній діяльності , створення та забезпечення функціонування єдиної корпоративної інформаційної системи управління на рівні факультету , реалізація основних і допоміжних освітніх програм.Основними завданнями факультету є організація навчального процесу для надання якісних системних знань , можливостей вивчення та аналізу кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду в системі паливно -енергетичного комплексу та управлінні нафтогазовими , енергетичними , переробними компаніями , вирішення екологічних проблем та підготовки сучасних фахівців за відповідними напрямами .

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ

Декан фінансово-економічного факультету - кандидат економічних наук, доцент
Шинкаренко Раїса Василівна

Підготовка фахівців економічного напряму в навчальному закладі розпочалася з 1989 року. У 1994 році був створений економічний факультет. У 2003 році на його базі був утворений фінансово-економічний факультет і факультет економіко- інформаційних технологій і управління ( далі - факультет менеджменту і бізнесу ) .

Виходячи з перспективної програми розвитку Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка , стратегічне майбутнє фінансово-економічного факультету полягає в поступовому формуванні висококваліфікованими працівниками науково- навчального підрозділу університету , здатного на високому рівні проводити науково -дослідну та навчально- методичну діяльність у відповідності з діючими міжнародними та вітчизняними освітніми стандартами .

Місія факультету та кафедр - забезпечення якісної , на рівні міжнародних стандартів , підготовки фахівців з різних напрямів для задоволення потреб ринку праці, підвищення їх професійної мобільності та гнучкості.

Успішність і адаптованість студентів фінансово -економічного факультету полягає в специфіці підготовки фахівців економічного напряму в нашому університеті. Поєднання фінансово- економічної аналітики з точністю інженерних розрахунків , інформатизація всього навчального процесу забезпечують високу кваліфікацію і конкурентоспроможність наших випускників. Перевагою в підготовці фахівців на фінансово-економічному факультеті є постійна взаємодія з фінансово-кредитними установами та суб'єктами господарювання , індивідуальний підхід до виявлення здібностей кожного студента , наявність сучасної матеріально-технічна бази.

МЕНЕДЖМЕНТУ ТА БІЗНЕСУ

У 1994 році в університеті було засновано економічний факультет, у квітні 2003 р. на його базі створили факультет економіко-інформаційних технологій і управління та фінансово-економічний факультет. У липні 2008 року на базі факультету економіко-інформаційних технологій і управління створено факультет менеджменту та бізнесу, а також факультет інформаційних та телекомунікаційних технологій і систем.


д.е.н., доцент Комеліна О.В

Факультет менеджменту та бізнесу на цей час очолює декан факультету – доктор економічних наук, доцент Комеліна Ольга Володимирівна.

Заступники декана:

кандидат технічних наук, доцент Биба Володимир Васильович;

ст. викладач Максименко Олег Сергійович.

На факультеті навчається близько 800 студентів за бюджетною та контрактною формами навчання. Факультет об’єднує і здійснює керівництво науковою, навчально-методичною та виховною роботою трьох кафедр:

Кафедри:

менеджменту і адміністрування (завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Маркіна Ірина Анатоліївна);

обліку та аудиту (завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Бойко Лариса Миколаївна);

економічної кібернетики (завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Савенко Руслан Григорович).

Близько 80% науково-педагогічних працівників кафедр факультету мають вчені звання та наукові ступені. Підготовка фахівців на факультеті, як і в університеті в цілому, здійснюється відповідно до вимог Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, забезпечується діючою системою планування навчального процесу і контролю за його якістю, відповідаючи сучасним вимогам світової економіки.

Для підготовки висококваліфікованих фахівців використовуються комп’ютерні класи із сучасним програмним забезпеченням. При кафедрі обліку й аудиту створено комп’ютеризовану навчальну бухгалтерію, при інших кафедрах – автоматизовані робочі місця та методичні кабінети. У навчанні студентів факультету беруть участь близько 20-ти кафедр університету. За час навчання студенти вивчають понад 60 дисциплін, виконують розрахункові та курсові роботи, одержують глибоку фундаментальну, професійну та економічну підготовку, мають хороші навички роботи з комп’ютерною технікою й активно використовують її у навчальному процесі. Важливе місце у навчанні посідає виробнича практика, яку студенти проходять на підприємствах і в організаціях після закінчення 3-го та 4-го курсів.

Науково-педагогічні працівники факультету ведуть наукові дослідження за широким колом теоретичних і прикладних проблем, серед яких управління підприємствами різних видів економічної діяльності, розроблення стратегії розвитку підприємств, інноваційна та інвестиційна діяльність для підприємств різних форм власності, оцінка нерухомого майна, облік, аудит та діагностика, бюджетування і фінансове забезпечення виробничо-господарської діяльності, державні та місцеві фінанси, оподаткування, управління підприємствами в ринкових умовах господарювання.

На факультеті діє аспірантура при кафедрі економічної кібернетики та створено умови для підготовки кандидатів наук.

Виховна робота серед студентів на факультеті охоплює основні напрями з правового, морально-етичного, трудового, професійного, фізичного, військово-патріотичного, художньо-естетичного та екологічного виховання. Чітко визначено освітньо-виховні завдання, напрями виховання, насиченість змісту виховної діяльності, її планування; різні форми і методи виховного впливу на студентство реалізуються через навчальний процес, організовано та активно діють студентський і спортивний клуби із залученням органів студентського самоврядування.

На факультеті діють такі клуби: бізнес-клуб, спортивний, КВК, КІМ, танцювальний, різноманітні гуртки художньої самодіяльності, програмування.

Факультет здійснює підготовку фахівців у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» за такими напрямами: 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030509 «Облік і аудит», у галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» – за напрямом 6.030601 «Менеджмент», у галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» – за напрямом 6.140103 «Туризм».

Після отримання диплома освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» студенти можуть продовжити навчання:

за напрямом «Економічна кібернетика» – ОКР «спеціаліст» або «магістр» за професійним спрямуванням «Економічна кібернетика»;

за напрямом «Облік і аудит» – ОКР «спеціаліст» чи «магістр» за професійним спрямуванням «Облік і аудит»;

за напрямом «Менеджмент» – ОКР «спеціаліст» чи «магістр» за професійним спрямуванням «Менеджмент організацій»; «Менеджмент інноваційної діяльності»; «Менеджмент інвестиційної діяльності»; «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»;

«Бізнес-адміністрування» (магістерська програма), де можуть навчатися студенти, що мають диплом ОКР «бакалавр» за будь-яким напрямом підготовки.

У 2012 році здійснюється підготовка за напрямом 6.140103 «Туризм».

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ

36011, м. Полтава, проспект Першотравневий, 24, корпус В, ауд. 205

Телефон: (05322) 7-23-46

Електромеханічний факультет заснований у 1992 році на базі Полтавського інженерно-будівельного інституту. Ініціатором та організатором створення факультету був видатний вчений, доктор технічних наук, професор, заслужений працівник вищої школи України Олександр Онищенко. Перший випуск фахівців відбувся у 1994 році. Підготовка фахівців по 2007 р. велася за двома напрямами вищої освіти (інженерна механіка; електромеханіка) та чотирма спеціальностями. Цей період діяльності факультету ознаменувався подальшим розвитком його матеріально-технічної бази, зростанням науково-методичного потенціалу та професорсько-викладацького складу. В результаті покращилась якість підготовки спеціалістів, збільшилась номенклатура спеціальностей. Це дозволило з 2007 року здійснювати підготовку висококваліфікованих інженерів за чотирма напрямами: машинобудування, інженерна механіка, автомобільний транспорт, електромеханіка, що відповідає підготовці фахівців за професійними спрямуваннями:

підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання;

технології машинобудування;

автомобілі та автомобільне господарство;

електромеханічні системи автоматизації та електропривод.

Підготовка фахівців ведеться за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст та магістр.

Деканат

Декан

Нижник Олександр Васильович,

доктор технічних наук, старший науковий співробітник

Заступник декана

Шпилька Микола Миколайович,

кандидат технічних наук, доцент

Заступник декана

Саковець Олександр Олександрович,

старший викладач

Секретар – друкарка

Бажул Лілія Вікторівна

Диспетчер

Гордієнко Вікторія Анатоліївна

Протягом всього періоду існування факультету підготовлено за всіма спеціальностями близько 2000 кваліфікованих інженерів, які успішно працюють на провідних підприємствах і установах області та України і, навіть, за кордоном. Очевидним є те, що у сучасному суспільстві невпинно зростає попит на фахівців інженерного профілю добре обізнаних із особливостями практичної діяльності та підготовлених до виконання своїх професійних функцій з урахуванням галузевих особливостей. Саме тому замовлення на спеціалістів, що закінчують електромеханічний факультет саме Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, в декілька разів перевищують кількість випускників нашого факультету. Наші випускники користуються неабияким попитом на ринку праці в галузях машинобудування, механізації будівельних робіт, автотранспорту, енергетики тощо.

Щорічно студенти факультету виступають з доповідями на студентських науково-технічних конференціях нашого ВНЗ, виконують курсові та дипломні проекти по індивідуальним завданням з елементами науково-дослідної роботи. Тематика дипломних проектів орієнтована на вирішення реальних виробничих задач, що дозволяє випускникам факультету вже з перших днів роботи на підприємствах почувати себе впевнено. Понад 30% дипломних проектів виконуються з дослідницькою частиною, що дозволяє продовжувати навчання в аспірантурі.

На даний час в склад факультету входять чотири кафедри, три з яких випускаючі. Нині на факультеті навчається близько 900 студентів, які вдосконалюють здобуті теоретичні знання в понад 20-ти сучасних лабораторіях, обладнаних натурним устаткуванням, серед яких навчальна лабораторія з експлуатації та діагностики автомобілів, навчальний цех із металорізальними верстатами та інші. Кожна кафедра факультету має власну комп’ютерну лабораторію, що доступна для студентів практично в будь-який час. Вже з третього курсу навчання за направленням з університету студенти факультету мають змогу проходити виробничу практику на провідних підприємствах та установах області з оплатою праці, а протягом четвертого та п’ятого курсів для всіх бажаючих є можливість паралельно здобути другу вищу освіту за іншою спеціальністю.

Науково-педагогічний колектив кафедр факультету забезпечує якісну підготовку фахівців, про що свідчать переконливі перемоги студентів на Загальноукраїнських олімпіадах, Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах, а відмінники навчання одержують іменні стипендії.

В 2010 році в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка відбулося урочисте підписання тристоронньої Угоди про відкриття навчального центру Delcam в рамках єдиного проекту «Передові комп’ютерні технології для університетів України». З того часу студенти електромеханічного факультету мають змогу навчатися та проходити стажування за кордоном за новітніми сучасними ліцензійними комп’ютерними програмами британської фірми Delcam, яка являється світовим лідером на європейському ринку розробки програмного забезпечення для моделювання, виготовлення і контролю складних виробів та технологічного оснащення.

За спеціальностями випускаючих кафедр факультету, а саме: будівельних машин та обладнання імені Олександра Онищенка; технології машинобудування; автоматики та електроприводу в університеті діє аспірантура та спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Завдяки ефективній політиці з підготовки висококваліфікованих кадрів нашого ВНЗ, аспіранти мають змогу виконувати наукові роботи в лабораторіях університету на сучасному обладнанні, яке постійно оновлюється, а також проходити стажування за кордоном, здобуваючи іноземний досвід. Все це дає змогу вчасно захищати дисертаційні роботи та продовжувати працювати в університеті вже на викладацьких посадах. Лише за останні роки аспірантами з електромеханічного факультету успішно захищено понад 20 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Період становлення відносно молодого електромеханічного факультету Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, який об’єднав затребувані спеціальності не був простим крокуванням уперед. Проте за порівняно короткий час його існування, завдяки визначеній стратегії забезпечення якості освіти, а також обраному шляху, здобув значних досягнень у розвитку.
Главная | Реклама на сайте | Контакты
Наши партнеры: