Авторизация
Люди.StudClub
Имя:
Пароль:
Запомнить меня

Київський національний університет технології та дизайну (КНУТД)

Факультеты

1. Факультет технологій легкої промисловості

Є найбільшим факультетом університету, на якому навчається понад 1600 студентів. Студенти-юнаки навчаються на військовій кафедрі, де мають можливість здобути військову спеціальність.

Факультет готує бакалаврів та спеціалістів за двома напрямками ("Легка промисловість" та "Інформаційні технології проектування") за 5 спеціальностями:
- "Технологія та конструювання швейних виробів"
- "Технологія та конструювання виробів із шкіри (взуття, шкіргалантерейні та лимарні вироби)"
- "Технологія та дизайн тканин і трикотажу"
- "Прядіння натуральних і хімічних волокон"
- "Інформаційні технології проектування".

На 6 кафедрах факультету працюють 133 викладачі, більша половина яких мають вчений ступінь доктора та кандидата наук, зокрема - 5 професорів, докторів технічних наук та заслужені працівники народної освіти України: Березненко М.П., Коновал В.П., Луцик Р.В., Мойсеєнко Ф.А., Щербань В.Ю.

Студенти зі своїми творчими розробками беруть участь у міжнародних конкурсах, таких як: "Mosshoes", "Золота голка", "Престиж-Подіум" тощо, де традиційно здобувають призові місця.

2. Інженерно-економічний факультет

Інженерно-економічний факультет - один із старіших факультетів університету. Він був створений у 1930 році при Київському політехнічному інституті шкіряно-взуттєвої промисловості.

Сьогодні на факультеті навчаються понад 1300 студентів, які здобувають кваліфікацію бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Успішно працює аспірантура.

Після реорганізації у 2000 році на факультеті створені наступні профілюючі кафедри:
- економіки та підприємництва
- менеджменту
- маркетингу
- економічної теорії та фінансів.

Викладацький склад факультету налічує 13 професорів, 48 доцентів, 12 старших викладачів, 98 асистентів.

Факультетом за 70 років підготовлено біля 5 тисяч спеціалістів, із них 135 для 16 країн світу. До країн, де є наші випускники, належать: Угорщина, Болгарія, Чехія, Словакія, Німеччина, Монголія, Куба, В'єтнам, Ефіопія, Коста-Ріка, Руанда, Сирія, Афганістан, Нікарагуа, Перу, Лаос, Ангола.

3. Факультет хімічних технологій

Готує фахівців за спеціальностями:
- "Технологія прядіння натуральних і хімічних волокон"
- "Технологія переробки пластичних мас та еластомерів"
- "Технологія обробки шкіри та хутра"
- "Хімічна технологія та обладнання опоряджувального виробництва"
- "Технічна електрохімія".

Факультет має кафедри:
1.Технології шкіри та хутра
2.Технології полімерів та опоряджувального виробництва
3.Електрохімічної енергетики та хімії
4.Фізики
5.Вищої математики
6.Українознавства.

Отримання сировини для легкої промисловості неможливе зараз без використання хімічних процесів. Застосовуються вони також при виготовленні та опоряджуванні самих виробів, і це підтверджує важливість та необхідність спеціальностей, які можна здобути на факультеті хімічних технологій. Фахівців для виробничо-технологічної, науково-дослідницької та проектно-конструкторської діяльності в галузях розробки технологій створення та експлуатації хімічних волокон, синтезу та технологій переробки полімерів, композиційних матеріалів та виробів з них готують за спеціальностями "Технологія хімічних волокон" та "Технологія переробки пластичних мас та еластомерів".

Ніколи не виходять із моди вироби з натуральної шкіри та хутра. Для того, щоб вміти організувати технологічні процеси шкіряно-хутрового виробництва та первинної обробки сировини, впроваджувати прогресивні технології та обладнання виробництва шкіряно-хутрових виробів, треба здобути спеціальність "Технологія шкіри та хутра". Важливу роль у зовнішньому вигляді та якості виробів із тканин, трикотажу та інших волокнистих матеріалів відіграє їх опоряджування. Фахівців з цієї галузі готують за спеціальністю "Хімічна технологія та обладнання опоряджувального виробництва".

Матеріально-технічна база факультету дозволяє проводити навчання студентів з урахуванням досвіду кращих вітчизняних та зарубіжних стандартів освіти.

Всебічній підготовці студентів сприяє можливість проходження виробничої практики на провідних підприємствах України.

4. Факультет дизайну

Декан - М.В. Колосніченко

Факультет веде підготовку фахівців за професійним спрямуванням "Мистецтво", за спеціальністю: "Дизайн. Художнє моделювання" та "Дизайн". За спеціальністю "Дизайн. Художнє моделювання" ведеться підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів в галузях:
- моделювання костюму
- художнє оформлення та моделювання трикотажних виробів
- моделювання взуття, шкіргалантерейних виробів та виробів із шкіри
-сувенірних виробів, м'якої іграшки та ін.

Навчання студентів факультету проводять провідні спеціалісти в галузі дизайну, члени-кореспонденти академій, доктори технічних наук, доктори філософії, професори, доценти, заслужені діячі мистецтва, члени спілки художників та дизайнерів України.

На факультеті працюють кафедри:
- художнього моделювання костюму
- дизайну
- малюнку та живопису
- філософії та культурології
- графіки та нарисної геометрії.

Студенти проходять підготовку на спеціальності “Дизайн” по спеціализаціях: “Художнє моделювання костюму”, “Теорія та історія дизайну і декоративно-прикладного мистецтва”, “Дизайн одягу”, “Текстильний дизайн”, а також готується до акредитації спеціализація “Дизайн аудіовізуальних систем”.

На факультеті дизайну КНУТД працює студентський дом моделей. Студенти факультету на протязі навчання мають можливість реалізувати свої творчі задуми створюючи індивідуальні та колективні колекції одягу. Вони приймають участь у престижних республиканських та міжнародних конкурсах: “Печерскі каштани”, “Арт-мода”, “Альт-мода”, “Чарівна голка”, “Дні національної моди”, “Адмиралтейская игла” (г.Санкт-Петербург, Росія), “Золотая нить” (г.Лодзь, Польша), “Pierre Smirnoff”, “Ассамблея авангардной моды”(г.Тбилиси), “Молодые звезды моды” (г.Льеж, Бельгия). Неодноразово роботи студентів були нагороджені призами і почесними грамотами за нові ідеї і високий творчий рівень.

5. Факультет технологічного обладнання та систем управління (ТОСУ)

Декан - д.т.н., професор, Заслужений працівник народної освіти України Олександр Петрович Бурмістенков.

Факультет готує бакалаврів за 5 напрямками підготовки та спеціалістів і магістрів з 7 спеціальностей.

Підготовка бакалаврів за напрямками:
- інженерна механіка
- електроніка
- електромеханіка
- автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
- метрологія та вимірювальна техніка.

Підготовка спеціалістів, магістрів:
- обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування
- електронні системи
- електропобутова техніка
- метрологія та вимірювальна техніка
- якість, стандартизація та сертифікація
- автоматизоване управління технологічними процесами
- комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва.

Кафедри:
1.Автоматизації та комп'ютерних систем
2.Електроніки та електротехніки
3.Електромеханічних систем
4. Метрології, стандартизації та сертифікації
5.Машин легкої промисловості
6.Інженерної механіки
7. Інформатики
8.Політології та соціології.

На восьми кафедрах факультету працює 123 викладача з них: докторів наук, професорів - 14; кандидатів наук, професорів - 8; кандидатів наук, доцентів - 56; асистентів - 45.

На факультеті ведеться підготовка науково-педагогічних кадрів через аспірантуру і докторантуру, успішно працюють Спеціалізовані ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій.

6. Факультет довузівської та індивідуальної підготовки

Для бажаючих стати студентом КНУТД працює факультет довузівської та індивідуальної підготовки, на якому проводиться навчання слухачів на підготовчих курсах та на підготовчому відділенні. Факультет також надає студентам платні послуги при вивченні планових та додаткових дисциплін.

Після закінчення підготовки слухачі факультету складають репетиційні іспити, результати яких, за їхнім бажанням, можуть бути зараховані як вступні.

На факультеті працюють досвідчені викладачі, які забезпечують високий рівень підготовки слухачів, Тому понад 70% випускників факультету за результатами іспитів минулих років були зараховані на держбюджетну форму навчання, а слухачі факультету, які вступають на контрактну форму навчання, зараховуються практично стовідсоткове.

У 1998р. на факультеті запроваджено нову форму підготовки - ліцей вихідного дня з дворічним терміном навчання. До ліцею вихідного дня приймаються учні 10-х класів, які вивчають не лише предмети вступних іспитів, а й основи фахових дисциплін, що допомагає їм свідоміше обирати майбутню спеціальність.

Главная | Реклама на сайте | Контакты
Наши партнеры: